Uczniowie 1H biorą udział w projekcie ekologicznym

Opublikowano: 2022-12-06 16:43

Bydgoski Włącznik Antysmogowy to projekt, którego celem jest angażowanie mieszkańców Bydgoszczy w oddolne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Przedsięwzięcie koordynuje Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia, a jego partnerami są: Miasto Bydgoszcz i Bydgoski Alarm Smogowy. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.

Jednym z elementów projektu Bydgoskiego Włącznika Antysmogowego były warsztaty dla uczniów Budowlanki, które składały się z:

a)    części merytorycznej dotyczącej kwestii związanych z zanieczyszczeniem powietrza, analizą danych, monitorowaniem poziomu zanieczyszczenia,

b)    części praktycznej składania niskokosztowych czujników zanieczyszczenia powietrza oraz tajników ich montażu, podłączania do sieci, obsługi i serwisu.

Spotkanie rozpoczęła p. K. Gawrońska-Dickson, która opowiedziała o projekcie. Następnie odbył się wykład online wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego – p. T. Sawińskiego, p. M. Korzystkę-Muskałę, p. M. Kowalczyk. W drugiej części spotkania p. Z. Dreliszak z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju oraz Soleckiego Alarmu Smogowego i Klimatycznego poprowadził warsztaty składania czujników Nettigo Air Monitor 0.3. Młodzież złożyła 10 czujników – 5 dla bydgoskich placówek oświatowych, jeden z nich zostanie zainstalowany w Budowlance, a 5 zostało już zainstalowanych w domach uczniów klasy 1H.

Dalsze formy pracy w projekcie to m.in.:

- dzielenie się danymi z czujników,

- udział w eksperymentach,

- opracowanie i obsługa systemu ostrzegania o wysokim zanieczyszczeniu powietrza,

- tworzenie mapy z najbardziej zanieczyszczonymi miejscami w Bydgoszczy.

 

Zachęcamy do monitorowania jakości powietrza w Bydgoszczy – wszystkie dane dostępne są na stronach:

https://bydgoszcz.aqi.eco/pl

https://airquality.uni.wroc.pl/map