"BUDOWLANKA ŁĄCZY POKOLENIA"

W 2016 roku nasza szkoła zainicjowała współpracę z Klubem Seniora działającym przy Domu Kultury "Bartosz" oraz Związkiem Kombatantów i Inwalidów Wojennych działającym w Zespole Szkół Budowlanych. Różnice i podobieństwa między pokoleniami stały się bodźcem do organizacji spotkań. Wspólny śpiew, warsztaty, refleksje i konkursy sprzyjają wzajemnemu uczeniu się i „łączeniu pokoleń”. Realizujemy autentyczne lekcje historii i wychowania związane z kształtowaniem szacunku i wrażliwości wobec tradycji, wartości patriotycznych, dobrych relacji. Rozwijamy wrażliwość na potrzeby innych. Ponadto zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym do realizacji cyklu spotkań pod hasłem "Budowlanka łączy pokolenia". W ramach współpracy z Seniorami oraz przedszkolakami podejmujemy działania mające na celu rozwijanie więzi międzypokoleniowej oraz edukację zawodoznawczą najmłodszego pokolenia.

 

Założenia projektu "Budowlanka łączy pokolenia"

- przygotowanie ucznia / przedszkolaka do życia w wielokulturowym i wielowymiarowym społeczeństwie,

- promowanie wartości takich jak otwartość, tolerancja, szacunek do drugiego człowieka,

- wzajemne uczenie się od siebie, wymiana doświadczeń,

- nawiązywanie bliższych relacji z Seniorami,

- zweryfikowanie teorii z praktyką,

- przełamywanie barier społecznych.

 

Cele działań

- rozwijanie kompetencji kulturowych uczniów, otwartości, tolerancji oraz poszanowania praw człowieka w różnych kategoriach wiekowych i społecznych,

- rozwijanie postaw prospołecznych, wrażliwości na potrzeby innych i problemy cywilizacyjne,

- rozwijanie umiejętności wyrażania własnego zdania, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na gruncie pokoleń.

 

Przykłady organizowanych zajęć i realizowanych zadań

- warsztaty z udziałem przedszkolaków uczniów i nauczycieli w pracowni sztutatorsko-kamieniarskiej,

- "Muzyka łączy pokolenia" - koncert dla dzieci i Seniorów zorganizowany w Dniu Dziecka,

- "O Bydgoszczy sentymentalnie" - spotkanie na temat historii miasta Bydgoszczy,

- spotkania ze świadkami historii oraz przedstawicielami ich rodzin - losy byłych więźniów obozów koncentracyjnych oraz żołnierzy AK,

- organizacja szkolnych konkursów : "Tradycja łączy pokolenia", "Bezpieczne święta- bezpieczne e-zakupy",

- nauka obsługi komputera - warszaty z Seniorami.