INNE FORMY WSPARCIA

Opublikowano: 2024-03-18 17:52

Rusza kolejna edycja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

„Akcja – kwalifikacja 2.0 – projekty na rzecz szkół zawodowych Miasta Bydgoszczy” realizowany jest w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw 2021-2027, Działanie FEKP.08.15.

 

Celem projektu realizowanego w okresie 03.01.2024-31.10.2024r. jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksowe wsparcie 23 szkół kształcenia zawodowego oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w terminie do 31.10.2025.

 

Wykaz form wsparcia realizowanych w Zespole Szkół Budowlanych znajduje się w załączniku nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

 

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu zawarte są w REGULAMINIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja – kwalifikacja 2.0 – projekty na rzecz szkół zawodowych Miasta Bydgoszczy” w Zespole Szkół Budowlanych.

                                                       

1. Uczniowie/ uczennice zainteresowani/ -e udziałem w projekcie muszą zapoznać się z Regulaminem.

2. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsb.bydgoszcz.pl.                                                                                                    3. Proces rekrutacyjny na zajęcia dodatkowe realizowane w II semestrze roku 2023/2024 rozpoczyna się z dniem 15. 03. 2024 r. pobraniem Formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej ZSB lub w gabinecie Szkolnego Koordynatora projektu w gabinecie 16W.

PROJEKTY UE>AKCJA-KWALIFIKACJA 2.0>INNE FORMY WSPARCIA.

4. Do 21. 03. 2024 r. uczniowie/ uczennice składają wypełnione formularze do Szkolnego Koordynatora projektu – gabinet 16W (warsztaty). 

5. Do 22. 03. 2024 r. Komisja rekrutacyjna ogłosi wyniki rekrutacji.

6. Wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeniowej na parterze.

7. Uczniowie/ uczennice zakwalifikowani/ -e do udziału w projekcie mają obowiązek dostarczyć do Szkolnego koordynatora projektu do dnia rozpoczęcia zajęć Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika/ uczestniczki projektu o przetwarzaniu danych osobowych.

8. Uczniowie/ uczennice, którzy/ -e nie dostarczą dokumentów w wyznaczonym terminie nie będą brali/ -ły udziału w procesie rekrutacyjnym.

9. Rekrutacja na zajęcia dodatkowe realizowane w I semestrze roku 2024/2025 oraz szkolenia i kursy, zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

10. Wszelkich informacji oraz pomocy w uzupełnianiu dokumentów udziela Szkolny Koordynator projektu p. Wojciech Mrozik-Gliszczyński – (gabinet 16W – warsztaty).

 

DOKUMENTY DRUKUJEMY TYLKO DWUSTRONNIE – OSZCZĘDZAMY ZASOBY