Opiekunowie klas w roku szkolnym 2021/2022

 

Rok szkolny 2021/2022

 

klasy

opiekun klasy

na warsztatach szkolnych

Technikum

Budowlane

Branżowa Szkoła

I stopnia

 III AP, IV A -  Maria Frąckiewicz
 II A, III AG -  Joanna Jankowska
 I A, IV R -  Daria Maćkowska
 III RP, III RG -  Anna Szafraniec
 I B, II B, III Bp 1e  Damian Kin
 -  3f  Wojciech Mrozik-Gliszczyński
 I H, II H 1m  Karol Pawełkowski
-  2d, 3d  Ryszard Piwowski
 I C  2a, 3a  Paweł Raniszewski
 II C, III Cp  3a  Piotr Rutkiewicz
 - 1a, 3m  Rafał Sobczak
 III Mg -  Rafał Walkowiak
 III Mp  2m, 2e, 3e  Kazimierz Wrotkowski