Historyczny sukces - 5 LAUREATÓW Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Opublikowano: 2022-04-10 23:11, Numer artykułu: 52335 , Autor: M.Popielewska

Olimpiada wymaga wiedzy wykraczającej poza program technikum. Aby wspiąć się na szczyty olimpijskie, potrzeba samozaparcia, wytrwałości, poświęcenia i wsparcia merytorycznego, które Maciej, Dominik, Krystian, Agata i Oliwia otrzymali od swojego opiekuna pana. mgr inż. Marka Hauke. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. O zaszczytne tytuły laureatów i finalistów walczyło podczas trudnych zawodów III stopnia 90 uczestników z 38 szkół. Najlepsi, obok dyplomów, medali i nagród rzeczowych, otrzymują na świadectwie ukończenia szkoły celujące oceny  z przedmiotów zawodowych objętych programem Olimpiady, są również zwolnieni z egzaminyu zawodowego w części pisemnej, a także mają już teraz, gwarancję wstępu na kierunek budownictwo oraz kierunki pokrewne, wszystkich uczelni wyższych w Polsce z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

 

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Budowlanej 2022 !! - YouTube