Drzwi otwarte w ZSB

W dniu 19 marca 2011 roku zorganizowaliśmy w szkole "Drzwi Otwarte", podczas których uczniowie gimnazjów wraz z rodzicami mieli możliwość zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, przyjrzenia się naszej placówce z bliska i porozmawiania z nauczycielami i uczniami nie tylko na temat kierunków kształcenia, ale również szerokich możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych.

Czytaj więcej!