Odbiór świadectw dojrzałości oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (dyplomy- tylko absolwenci klas maturalnych)

Opublikowano: 2022-06-26 14:27

W dniach 5-6-7 lipca 2022r. w godz. 10.00-14.00 można odbierać, w gabinecie pani E. Piskorskiej (gabinet nr 23, parter), świadectwa dojrzałości i ich aneksy oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 

Podczas odbioru dokumentów należy wylegitymować się dowodem osobistym. Jeśli świadectwo lub dyplom będzie odbierać osoba upoważniona, oprócz swojego dowodu osobistego, musi dostarczyć oryginał upoważnienia odbioru zgodnie ze wzorami umieszczonymi w załączniku.


Ponadto, 5 lipca 2022 roku od godz. 8.00 zostanie uruchomiona strona, na której można sprawdzić wyniki egzaminów maturalnych online.

Jak online sprawdzić wyniki maturalne?
1. Otwórz stronę: https://wyniki.edu.pl.
2. Wpisz identyfikator i hasło.
3. Po zalogowaniu wyświetli się strona z danymi osobowymi maturzysty oraz wynikami z poszczególnych egzaminów maturalnych.  

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (23.08.2022 roku) może przystąpić absolwent, który podszedł do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju 2022 roku w części pisemnej, i żaden jego egzamin nie został unieważniony, oraz nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej.

 
Pytania dotyczące odbioru dokumentów można kierować do Pani E. Piskorskiej poprzez e-dziennik lub pocztę matura.zsb@o2.pl.