Akcja „Wyprawka dla Żaka”

Opublikowano: 2023-09-18 17:06

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w tegorocznej akcji charytatywnej Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy „Wyprawka dla Żaka”.

Zebrane zostały przybory szkolne potrzebne do nauki dla dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci z najuboższych rodzin naszego miasta. 

Dziękujemy bardzo za okazane serce i wsparcie.