PLANY PRZEJŚĆ GRUP UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH W R.SZK. 2018/2019

O każdym przejściu i jego szczegółach uczniowie zostaną również poinformowani przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Terminy przejść zależne są od liczby grup, na które podzielony jest oddział (klasa) oraz liczby miejsc, w których odbywają się zajęcia.

Plany przejść można będzie odnaleźć również w zakładce WARSZTATY / PLANY PRZEJŚĆ oraz w gablocie przy biurze Kierownika Warsztatów Szkolnych.

Czytaj więcej!

"Szczęśliwy rodzic- szczęśliwe dziecko"

9 października od 17.30 do 19.00 zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie pt. "Szczęśliwy rodzic- szczęśliwe dziecko"- zorganizowane z przedstawicielem Fundacji Drabina Rozwoju panią Małgorzatą Węgrzyn – Kucharek.

Czytaj więcej!

„Zdolni znad Brdy”

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza w październiku 2018 r. na warsztaty dla rodziców uczniów zdolnych a także na konferencję naukową dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII SP), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych...

Czytaj więcej!

MEDYCZNA ŚRODA

Biuro Karier zaprasza do uczestnictwa w wykładach organizowanych w UMK CM w Bydgoszczy poświęconych profilaktyce zdrowotnej.

Czytaj więcej!

Staż w Irlandii i Portugalii - zebranie rodziców

Zapraszamy rodziców uczniów aplikujących na staż do Irlandii i Portugalii (marzec/kwiecień 2019) na zebranie informacyjne, które odbędzie się 25 września o 16.30 w świetlicy szkolnej.
Koordynator projektu
Dorota Czechowska

Czytaj więcej!

Nabór wniosków w ramach marszałkowskich programów stypendialnych

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach marszałkowskich programów stypendialnych dla zdolnej młodzieży. W roku szklonym 2018/2019 wysokość wsparcia dla ucznia może wynosić nawet 500 zł miesięcznie.
Urząd Marszałkowski realizuje trzy projekty:
- Prymus Pomorza i Kujaw
- Humaniści na start!
- Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

Czytaj więcej!

Zdolni znad Brdy - październik 2018

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza w październiku 2018 r. na warsztaty dla rodziców uczniów zdolnych a także na konferencję naukową dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII SP), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej!

Zebranie z rodzicami

11 września 2018 roku odbędą się:

- godzina 16.00 - świetlica szkolna - szkolenie dla rodziców uczniów klas czwartych - procedury egzaminu maturalnego,

- godzina 16.30 - zebrania z rodzicami wszystkich klas (lista przydzielonych sal znajduje się w dalszej części artykułu).

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej!

Zaproszenie na XIII seminarium profilaktyczne dla nauczycieli i rodziców

Wydział Edukacji i Sportu UMB w załączeniu przekazuje zaproszenie (formularz zgłoszeniowy, program i plakat) na XIII seminarium profilaktyczne dla nauczycieli i rodziców pt: „(Nie) rzeczywisty świat, czyli… dziecko dręczone przez rówieśników”.
Zachęcamy do udziału.

Czytaj więcej!

Wypożyczanie podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+”

W ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” można, podobnie jak w ubiegłych latach, skorzystać z możliwości wypożyczenia podręczników.

Czytaj więcej!