REKRUTACJA
2017/2018
Podręczniki 
 2017/2018
"Moja szkoła,
 moja przyszłość"
Ostatnio dodane informacje
UWAGA!!! Oferta dla uczniów i absolwentów DARMOWE KURSY DOSKONALĄCE   ważna informacja
2017-08-08 09:22

GINĄCE ZAWODY - SZKOLIMY - ZAPRASZAMY
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Rekrutacja dla osób:
- bezrobotnych, poszukujących pracy
- uczących się w wieku 18-25 lat, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje

 

2. Zakres kursów
Dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie związane jest z posiadaniem przez niego kwalifikacji w następujących zawodach pokrewnych:
posiadane wykształcenie - proponowany kurs:
dla Murarzy/Tynkarzy/Monterów zabudowy i robót wykończeniowych - Brukarz, kamieniarz lub Zdun
dla Dekarzy - Strzecharz, gonciarz

 

3. Forma kursów
Szkolenia trwają średnio 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni (w tym 11 dni szkoleniowych i jeden wolny – niedziela). Każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym.


4. Założenia organizacyjne
-Turnus od: 21.08.2017 do 02.09.2017
-Miejscem realizacji całości kursu będzie Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.
-Uczestnicy będą mieli dofinansowanie kosztów dojazdu (na podstawie przedstawionych biletów)
-ECKiW w Roskoszy zapewni uczestnikom wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu, łącznie z dniami wolnymi od nauki.
-Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w trakcie trwania szkolenia oraz dojazdu do i z ECKiW w Roskoszy.
-Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie wystawione przez KG oraz w przypadku zdania egzaminu sprawdzającego – certyfikat poświadczający jego zdanie na druku MEN.

 

ZGŁOSZENIA: szkolenia.bydgoszcz@ohp.pl, tel. 52 345 05 33 lub 52 363 04 64
(proszę podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, miejsce urodzenia, pesel, wykształcenie, zawód, status na rynku pracy, rodzaj kursu na jaki kandydat chce jechać)


ZSB - fb                  
ZSB na facebooku                
                   
 ZSB - filmy                  
 LipDub                Sienkiewicz w Budowlance  
 Rok Rzeki Wisły 2017        Bezpieczne Wakacje 2017        Film promocyjny ZSB 2017  
 eTwinning   Erasmus+    Azymut+   BYDGOSZCZ      
                   
  BEZPIECZNA SZKOŁA   dobrze zaPROJEKTowana szkoła   STiASZ   SOLIDARNA SZKOŁA  

 

  Szkoła z klasą 2.0  WF z klasą  Opowiem ci o wolnej Polsce moje stypendium  WYBIERZ STUDIA