PRACOWNIA MURARSKO-TYNKARSKA (NR 6)

W pracowni murarsko-tynkarskiej zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodach technik budownictwa (311204).

Czytaj więcej!

PRACOWNIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH (NR 7)

W pracowni robót wykończeniowych zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905).

Czytaj więcej!

PRACOWNIA INSTALACYJNO-MURARSKO-DEKARSKA (NR 8)

W pracowni instalacyjno-murarsko-dekarskiej (nr 8) zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodach:
- monter sieci i instalacji sanitarnych (712618),
- technik budownictwa (311204),
- dekarz (712101).

Czytaj więcej!

PRACOWNIA SZTUKATORSKO-KAMIENIARSKA (NR 9)

W pracowni sztukatorsko-kamieniarskiej zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodzie technik renowacji elementów architektury (311210).

Czytaj więcej!

PRACOWNIA BETONIARSKO-ZBROJARSKA (NR 10)

W pracowni betoniarsko-zbrojarskiej zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa (311204).

Czytaj więcej!

PRACOWNIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH (NR 11)

W pracowni robót wykończeniowych zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905).

Czytaj więcej!

PRACOWNIA INSTALACYJNA (NR 15)

W pracowni instalacyjnej (nr 15) zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych (712618).

Czytaj więcej!

Zebranie dla rodziców i uczniów zakwalifikowanych na staż do Irlandii i Portugalii

23 października 2018 roku (wtorek) w świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie dla rodziców i uczniów zakwalifikowanych na staż do Irlandii i Portugalii. Obecność obowiązkowa.

godz. 17.15 – Irlandia

godz. 17.45 - Portugalia

Czytaj więcej!

Zebranie dla rodziców - "Drzwi otwarte"

Dnia 23 października 2018 roku (wtorek) o godz.16.30 odbędzie się zebranie rodziców – „Drzwi otwarte”.

Zapraszamy.

Czytaj więcej!

Spotkanie szkoleniowe dla rodziców

23.10.2018 o godz. 18.00 zapraszamy rodziców na spotkanie w ramach projektu edukacyjnego "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci".

Czytaj więcej!