Harmonogram pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 - I semestr

(...)

Czytaj więcej!

WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH BYDGOSKĄ KARTĘ RODZINNĄ 3+

W celu skorzystania z ww. formy pomocy w roku szkolnym 2017/2018, należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemną prośbę zawierającą...

(...)

Czytaj więcej!

INFORMACJA: STYPENDIA SZKOLNE, ZASIŁKI SZKOLNE

O pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych ubiegać się mogą wszyscy uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi obecnie 514 zł netto. (...)

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym... (...)

Czytaj więcej!

Wyprawka szkolna 2017

Uprzejmie informuję, że z dniem 29 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2017 poz. 1457).

(...)

Czytaj więcej!

List Minister Edukacji Narodowej

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem...

Czytaj więcej!

Korzystanie z basenów przyszkolnych w czasie ferii letnich

(...)

Czytaj więcej!

PIKNIK Z BUDOWLANKĄ – 10 czerwca na osiedlu Kapuściska

Już wkrótce impreza plenerowa z naszym udziałem. Piknik to dobra zabawa na świeżym powietrzu. Przy stoisku szkolnym dzieci będą mogły malować figurki z gipsu i nie tylko. To impreza dla całych rodzin.

Zapraszamy!

Czytaj więcej!

Akcja: ZBIÓRKA KSIĄŻEK

Zapraszam do udziału w akcji zbiórki książek. Zgromadzoną literaturę przeznaczymy
na obchody XIV edycji Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek.

(...)

Czytaj więcej!

Rekrutacja 2017/2018

Składanie podań od 22 maja do 19 czerwca 2017r.

(...)

Czytaj więcej!

SUKCES "BUDOWLANKI"

Zespół Szkół Budowlanych zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, którego celem jest zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych.

(...)

Czytaj więcej!