Skład Rady Rodziców

Opublikowano: 2014-02-18 09:51

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Małgorzata Nowaczyk         przewodnicząca
Beata Lewandowska – Piasta         zastępca
Ilona Borowiak         skarbnik
Marek Matuszewski         sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

Justyna Bronka         przewodnicząca
Hanna Czelińska         członek komisji