Nauczyciele i kadra

Opublikowano: 2017-09-04 00:05, Numer artykułu: 21

Nauczyciele uczący w naszej szkole:

Magdalena Popielewska

dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych,

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Dorota Czechowska

wicedyrektor ds. wychowawczych Zespołu Szkół Budowlanych,

nauczyciel języka polskiego

Ewa Piskorska

wicedyrektor ds. dydaktycznych Zespołu Szkół Budowlanych,

nauczyciel matematyki, informatyki

Jan Manikowski

kierownik warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych,

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Wojciech Mrozik-Gliszczyński

kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Budowlanych,

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

   

Ałtyn Anna

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Ałtyn Maciej

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Ciechowicz-Przygoda Emilia

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Czywczyński Kamil

nauczyciel języka angielskiego

Dąbrowska Beata

Nauczyciel języka polskiego

Dzięciołowski Grzegorz

nauczyciel wychowania fizycznego

Felska Magdalena

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Filipkowska Katarzyna

nauczyciel języka niemieckiego, przedsiebiorczości

Frąckiewicz Maria

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Głowacki Kacper

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Grugiel Maria

nauczyciel matematyki

Hauke Marek

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Jędrzejczyk Łukasz

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kin Damian

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Kmieć Kazimierz

instruktor muzyki

Kmieć-Brodecka Ewa

instruktor muzyki

Kokoszewska Anetta

nauczyciel przedsiębiorczości

Korzepa Kazimierz

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Kosińska Dominika

nauczyciel historii

Kowalik Agnieszka

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Krotoszyńska - Surma Wiesława

nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie

Kubiak Adrianna

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Leik Anna

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Lewicka-Walens Arleta

pedagog

Łabuńska-Marolewska Ewa

nauczyciel matematyki

Łasa Aleksandra

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Marks Kacper

nauczyciel wychowania fizycznego

Majewska Izabela

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Mencel-Gwizdała Joanna

nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze

ks. Mleczek Piotr

nauczyciel religii

Młynarczyk Dorota

nauczyciel wychowania fizycznego

Modrzejewska-Fryżewska Agnieszka

nauczyciel języka angielskiego

Nowak Jolanta

nauczyciel chemii

Olkowska Weronika

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Owczarzak Tomasz

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Piątkowska Joanna

nauczyciel języka polskiego, historii

Piętka-Baumgart Joanna

nauczyciel matematyki, fizyki

Piwowski Ryszard

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Polasik Beata

nauczyciel bibliotekarz

Radomski Jerzy

nauczyciel geografii

Raniszewski Paweł

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Rutkiewicz Piotr

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Schulz Ewa

nauczyciel języka niemieckiego

Siemianowska Magdalena

nauczyciel języka angielskiego

Sperski Marek

nauczyciel wychowania fizycznego

Startek Beata

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studzińska Anita

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Surmińska Sylwia

nauczyciel języka angielskiego

Szafraniec Anna

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Szczepanek Krzysztof

nauczyciel wychowania fizycznego

Szerszyńska Elżbieta

wychowawca świetlicy

Szymczyk Anna

nauczyciel biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, geografii, wychowania do życia w rodzinie

Świercz-Prusiecka Anna

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Wachowiak Aleksandra

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

Walkowiak Rafał

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Wdowiak-Jendrzejczak Marta

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Wiechecka Klaudia

nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii sztuki

Wojciechowska-Bollin Bogna

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Wojciechowski Jerzy

instruktor muzyki

Woszczyński Łukasz

nauczyciel informatyki

Wrotkowski Kazimierz

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Zatorski Dariusz

nauczyciel fizyki

Zienkowski Cezary

instruktor muzyki