Nauczyciele i kadra

Opublikowano: 2017-09-04 00:05, Numer artykułu: 21

Nauczyciele uczący w naszej szkole:

Magdalena Popielewska

dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Dorota Czechowska

wicedyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, nauczyciel języka polskiego

Wiesława Krotoszyńska-Surma

kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Budowlanych, nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie

Jan Manikowski

kierownik warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych, nauczyciel praktycznej nauki zawodu

   

Ałtyn Anna

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Ałtyn Maciej

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Ciechowicz-Przygoda Emilia

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Czywczyński Kamil

nauczyciel języka angielskiego

Dzięciołowski Grzegorz

nauczyciel wychowania fizycznego

Felska Magdalena

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Filipkowska Katarzyna

nauczyciel języka niemieckiego, przedsiebiorczości

Frąckiewicz Maria

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Grugiel Maria

nauczyciel matematyki

Hauke Marek

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Jędrzejczyk Łukasz

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kin Damian

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Kmieć Kazimierz

instruktor muzyki

Kmieć-Brodecka Ewa

instruktor muzyki

Korzepa Kazimierz

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Leik Anna

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Lewicka-Walens Arleta

pedagog

Łabuńska-Marolewska Ewa

nauczyciel matematyki

Majewska Izabela

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Mencel-Gwizdała Joanna

nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze

ks. Mleczek Piotr

nauczyciel religii

Młynarczyk Dorota

nauczyciel wychowania fizycznego

Modrzejewska-Fryżewska Agnieszka

nauczyciel języka angielskiego

Mrozik-Gliszczyński Wojciech

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Nowacka Anna

nauczyciel chemii

Piątkowska Joanna

nauczyciel języka polskiego, historii

Piskorska Ewa

nauczyciel matematyki

Polasik Beata

nauczyciel bibliotekarz

Raniszewski Paweł

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Rutkiewicz Piotr

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Schulz Ewa

nauczyciel języka niemieckiego

Siemianowska Magdalena

nauczyciel języka angielskiego

Sperski Marek

nauczyciel wychowania fizycznego

Startek Beata

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studzińska Anita

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Surmińska Sylwia

nauczyciel języka angielskiego

Szafraniec Anna

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Szczepanek Krzysztof

nauczyciel wychowania fizycznego

Szerszyńska Elżbieta

wychowawca świetlicy

Szymczyk Anna

nauczyciel biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, geografii, wychowania do życia w rodzinie

Świercz-Prusiecka Anna

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Wachowiak Aleksandra

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

Walkowiak Rafał

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Wdowiak-Jendrzejczak Marta

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Wiechecka Klaudia

nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii sztuki

Wojciechowska-Bollin Bogna

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Wojciechowski Jerzy

instruktor muzyki

Woszczyński Łukasz

nauczyciel informatyki

Wrotkowski Kazimierz

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Zatorski Dariusz

nauczyciel fizyki

Zienkowski Cezary

instruktor muzyki