Zmiana terminu zebrania dla uczniów i rodziców wyjeżdżających na staże zagraniczne we wrześniu 2019 roku

Ze względów organizacyjnych spotkanie dla uczniów i rodziców wyjeżdżających na staże zagraniczne we wrześniu 2019 roku odbędzie się 13 czerwca 2019 roku (czwartek).

- godzina 17.00 - technik budownictwa (Portugalia)

- godzina 17.45 - technik renowacji elementów architektury (Irlandia)

Zapraszam!

koordynator Dorota Czechowska

Czytaj więcej!

Spotkanie organizacyjne związane z wyjazdem na staż zagraniczny - Irlandia (marzec 2019)

W środę (27.02.2019) o 10.35 w sali 103 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczniów klas IIE, IIC, IIIB, IIIE wyjeżdżających na staż do Irlandii w marcu. Obecność obowiązkowa.

Czytaj więcej!

Spotkanie organizacyjne związane z wyjazdem na staż zagraniczny - Portugalia (marzec 2019)

We wtorek (26.02.2019) o 10.35 w sali 103 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczniów klas IIGW i IIIGW wyjeżdżających na staż do Portugalii w marcu. Obecność obowiązkowa.

Czytaj więcej!

Wyniki rekrutacji na staże „Od pasji do kariery - europejskie staże zawodowe”

Kolejna rekrutacja na staże „Od pasji do kariery - europejskie staże zawodowe” z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój za nami.

Czytaj więcej!

Kolejne staże do Portugalii i Irlandii!!!

Zapraszamy uczniów klas II B, II C, II E, III B, III E, II A, II R, IIIA, IIIR do składania arkuszy aplikacyjnych.

Staż odbędzie się od 16.09.2019 do 27.09.2019.

Czytaj więcej!

Zebranie dla rodziców i uczniów zakwalifikowanych na staż do Irlandii i Portugalii

23 października 2018 roku (wtorek) w świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie dla rodziców i uczniów zakwalifikowanych na staż do Irlandii i Portugalii. Obecność obowiązkowa.

godz. 17.15 – Irlandia

godz. 17.45 - Portugalia

Czytaj więcej!

Staże do Portugalii i Irlandii

5 października 2018 (piątek) w świetlicy szkolnej odbędzie się test językowy dla uczniów wyjeżdżających na staże do Portugalii i Irlandii.

Czytaj więcej!

REKRUTACJA

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu „Od pasji do kariery - europejskie staże zawodowe” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048131 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Czytaj więcej!

Projekt „Od pasji do kariery – europejskie staże zawodowe" - praktyki zawodowe do Portugalii i Irlandii

Już we wrześniu rozpoczniemy rekrutację na staże zagraniczne w Irlandii i Portugalii. Wyjazd dotyczy uczniów klas II i III (technik budownictwa i technik geodeta).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem projektu.

Czytaj więcej!

Kolejne staże do Portugalii i Irlandii przed nami!!!

Z przyjemnością informujemy, że wniosek ZSB „Od pasji do kariery - europejskie staże zawodowe” został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej!