„Nigdy nie będę jak moja mama!” - warsztaty wsparcia psychologicznego dla rodziców

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza na pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty skierowane do rodziców zdolnych i utalentowanych dzieci oraz młodzieży – „Nigdy nie będę jak moja mama!”

Spotkanie odbędzie się 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 16:00 w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy w sali nr 115.

Celem warsztatów z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” jest wsparcie psychologiczne rodziców, których dzieci przejawiają wybitne zdolności.

(...)

Czytaj więcej!

Zebranie z rodzicami

12 września 2017 roku odbędą się:

- godzina 16.00 - świetlica szkolna - szkolenie dla rodziców uczniów klas czwartych - procedury egzaminu maturalnego,

- godzina 16.30 - zebrania z rodzicami wszystkich klas (lista przydzielonych sal znajduje się w dalszej części artykułu).

Serdecznie zapraszamy.

(...)

Czytaj więcej!

Erasmus+ - zebranie informacyjne dla uczniów i rodziców

9 września 2017 roku (sobota) w świetlicy szkolnej ZSB odbędą się spotkania informacyjne dla uczniów i rodziców:
- staż w Niemczech godzina 8.30
- staż w Portugalii godzina 10.00

Czytaj więcej!

Harmonogram pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 - II semestr

(...)

Czytaj więcej!

Harmonogram pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 - I semestr

(...)

Czytaj więcej!

WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH BYDGOSKĄ KARTĘ RODZINNĄ 3+

W celu skorzystania z ww. formy pomocy w roku szkolnym 2017/2018, należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemną prośbę zawierającą...

(...)

Czytaj więcej!

INFORMACJA: STYPENDIA SZKOLNE, ZASIŁKI SZKOLNE

O pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych ubiegać się mogą wszyscy uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi obecnie 514 zł netto. (...)

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym... (...)

Czytaj więcej!

Wyprawka szkolna 2017

Uprzejmie informuję, że z dniem 29 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2017 poz. 1457).

(...)

Czytaj więcej!

List Minister Edukacji Narodowej

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem...

Czytaj więcej!

Korzystanie z basenów przyszkolnych w czasie ferii letnich

(...)

Czytaj więcej!