INFORMACJA: STYPENDIA SZKOLNE, ZASIŁKI SZKOLNE

O pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych ubiegać się mogą wszyscy uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi obecnie 514 zł netto. (...)

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym... (...)

Czytaj więcej!

Wyprawka szkolna 2017

Uprzejmie informuję, że z dniem 29 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2017 poz. 1457).

(...)

Czytaj więcej!

List Minister Edukacji Narodowej

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem...

Czytaj więcej!

Korzystanie z basenów przyszkolnych w czasie ferii letnich

(...)

Czytaj więcej!

PIKNIK Z BUDOWLANKĄ – 10 czerwca na osiedlu Kapuściska

Już wkrótce impreza plenerowa z naszym udziałem. Piknik to dobra zabawa na świeżym powietrzu. Przy stoisku szkolnym dzieci będą mogły malować figurki z gipsu i nie tylko. To impreza dla całych rodzin.

Zapraszamy!

Czytaj więcej!

Akcja: ZBIÓRKA KSIĄŻEK

Zapraszam do udziału w akcji zbiórki książek. Zgromadzoną literaturę przeznaczymy
na obchody XIV edycji Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek.

(...)

Czytaj więcej!

Rekrutacja 2017/2018

Składanie podań od 22 maja do 19 czerwca 2017r.

(...)

Czytaj więcej!

SUKCES "BUDOWLANKI"

Zespół Szkół Budowlanych zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, którego celem jest zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych.

(...)

Czytaj więcej!

Trwa sezon na stypendia

Fundacja Dobra Sieć od 8 lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi.

Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informujemy o wszystkich programach stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy.
Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, osób utalentowanych artystycznie lub sportowo.

(...)

Czytaj więcej!

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z listem MEN, w którym znajdują się informacje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

(...)

Czytaj więcej!