KURS KOSZTORYSOWANIE

Opublikowano: 2018-09-25 04:51, Numer artykułu: 2148

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:

BD.30 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

 • NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!
 • Bez egzaminów wstępnych – liczy się kolejność zgłoszeń.
 • Ilość miejsc ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę.

Kurs trwa od 5 października 2018 do 29 czerwca 2019 r.

Egzamin zewnętrzny z kwalifikacji BD.30 odbędzie się w styczniu 2020 r.

Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16:00 – 21:30 oraz soboty w godz. 8:00 – 16:00 na terenie szkoły.

Dokumenty należy składać w pracowni 15W, do wtorku 2 października br., w godz. 9.00-14.00 - Kierownik szkolenia praktycznego, pan Wojciech Mrozik-Gliszczyński

 

Przedmioty realizowane podczas kursu:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Budownictwo ogólne
 • Dokumentacja techniczna
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w zawodzie
 • Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych
 • Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

Warunkiem udziału w kursie jest dostarczenie:

 • formularza zgłoszeniowego,
 • świadectwa ukończenia szkoły,
 • kserokopii dowodu osobistego.

 

 Kto może być słuchaczem?

 Wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie:

 • szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • zasadnicza szkoła zawodowa,
 • technikum,
 • liceum ogólnokształcące,
 • wyższa uczelnia.

Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.
W szczególnych przypadkach rozporządzenie MEN stwarza możliwość kończenia kursów kwalifikacyjnych także osobom poniżej 18 roku życia.

 Co daje ukończenie szkoły lub kursu?

 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 • Po zdaniu egzaminu możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 Jak długo trwa nauka? 

 • 1 rok w systemie zaocznym.


Pliki do pobrania: