Zespół Szkół Budowlanych po raz drugi LIDEREM rynku pracy   

Opublikowano: 2017-12-04 22:08, Numer artykułu: 3370 , Autor: M.Popielewska

Komisja  Konkursowa  dokonała  oceny  nadesłanych  formularzy  zgłoszeniowych  zgodnie  z postanowieniami  Regulaminu  II  Edycji  Konkursu  i  Regulaminu  Pracy  Komisji  Konkursowej oceniającej  działania  szkół  uczestniczących  w  II  edycji  konkursu.  W  wyniku  prac  Komisji, dokonano:    oceny    formalnej,    kwalifikacji    zgłoszeń    do oceny    merytorycznej,    oceny merytorycznej. Sporządzono listę laureatów i wyróżnionych w dwóch kategoriach:

  • Branżowe Szkoły I stopnia z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
  • Technika

Lista rankingowa w oparciu o liczbę przyznanych punktów:

 

W  kategorii Branżowych Szkół I Stopnia Komisja przyznała tytuł laureata następującym  szkołom:

1.    Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy

2.    Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu 

Wyróżnienie następującym szkołom:

1.    Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

2.    Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu

 

W  kategorii Techników Komisja przyznała tytuł laureata następującym szkołom:

1.    Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy

2.    Technikum w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy

3.    Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy

Wyróżnienie następującym szkołom:

1.    Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu

2.    Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu

3.    Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku

4.    Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

5.    Technikum w Gronowie w Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

6.    Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu