WYNIKI WYBORÓW DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ‘2018

Opublikowano: 2018-10-09 21:14

Wybory były: powszechne, równe, bezpośrednie, tajne, większościowe.

W głosowaniu brali udział uczniowie ze wszystkich (23) klas.

KOMISJA WYBORCZA potwierdza, co następuje:

Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 570.

Liczba wydanych kart do głosowania: 425.

Frekwencja wyniosła 74,56 %.

Liczba oddanych GŁOSÓW WAŻNYCH: 416.

Liczba oddanych GŁOSÓW NIEWAŻNYCH: 9.

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, KOMISJA WYBORCZA STWIERDZA, ŻE:

1. Najwyższą liczbę głosów (222) uzyskał kandydat:

FILIP DUSZA i zostaje Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego;

2. Drugą co do wielkości liczbę głosów (104) uzyskał kandydat:

OLIVER SZYMAŃSKI i zostaje Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;

3. Trzecią co do wielkości liczbę głosów (30) uzyskała kandydatka:

MARTYNA JARANOWSKA i zostaje Skarbnikiem Samorządu Uczniowskiego;

4. Czwartą co do wielkości liczbę głosów (21) uzyskali kandydaci:

KATARZYNA BARCZYKOWSKA i MIKOŁAJ GRZECA.

W tym przypadku, po spotkaniu się Komisji Wyborczej z kandydatami, kandydatka KATARZYNA BARCZYKOWSKA zrzekła się ubiegania o funkcję Sekretarza.

W związku z powyższym Sekretarzem Samorządu Uczniowskiego zostaje MIKOŁAJ GRZECA.

 

Wyżej wymienione funkcje zostają pełnione przez wybrane osoby od następnego dnia po ogłoszeniu wyników, zatem od dnia 10.10.2018 r. aż do ogłoszenia wyników wyborów w roku szkolnym 2019/2020.

 

GRATULUJEMY i życzymy owocnej pracy :)

KOMISJA WYBORCZA

i OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO