Umowy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy

Opublikowano: 2017-12-28 23:00, Numer artykułu: 3428 , Autor: M.Popielewska

Dnia 15 grudnia 2017r. podpisana została Umowa Współpracy między Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, a Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD). Porozumienie dotyczy podejmowania działań na rzez kształcenia zawodowego młodzieży na potrzeby rynku pracy oraz wspólnych działań promujących zawód DEKARZ i patronat nad KLASĄ W ZAWODZIE DEKARZ.
Umowę ze strony PSD podpisał wice prezes pan Stefan Wiluś, a ZSB dyrektor Magdalena Popielewska.
II etapem współpracy będzie utworzenie Akademii Dekarskiej.

Niech się dzieje.