Świadczenie "Dobry start " 300+

Opublikowano: 2018-06-20 01:48

Świadczenie to będzie przysługiwało wszystkim uczniom do ukończenia 20 roku życia (lub do 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności), którzy rozpoczną lub kontynuują naukę od 1 września 2018 roku w bydgoskich szkołach.

Szczegółowe informacje w serwisie: https://um.bydgioszcz.pl/pomoc-finansowa/

Pliki do pobrania: