Spotkanie z cyklu "Spotkania z biznesem"

Opublikowano: 2019-03-14 04:35

Nasz gość przedstawił maturzystom swoją ścieżkę rozwoju zawodowego oraz wymagania współczesnego pracodawcy. Jak pracuje się w zespole, za co odpowiada pracownik, zakres obowiązków i  możliwości rozwoju zawodowego - o tym usłyszeli abiturienci. Motto pana Piotra " Najistotniejsze są rzetelność kupiecka i kompetencje, ale liczy się też, coś, co ja nazywam chemią. Do klientów podchodzimy indywidualnie. Budujemy relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Aby odnosić sukcesy w biznesie, trzeba być nastawionym na ciężką, konsekwentną pracę step by step." Uczniowie mogli skonfrontować własne plany edukacyjno - zawodowe z potrzebami rynku pracy. Dziękujemy Panu Piotrowi za poświęcony czas i współpracę ze szkołą.