W pracowni sztukatorsko-kamieniarskiej zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodzie technik renowacji elementów architektury (311210) w kwalifikacjach:

BD.26: Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

oraz

BD.27: Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

 

W ramach kwalifikacji BD.26 – realizowane są takie zagadnienia jak:

  • wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury,
  • wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury.

Egzamin w kwalifikacji BD.26 jest przeprowadzany na koniec klasy trzeciej w Naszej Szkole.

 

W ramach kwalifikacji BD.27 – realizowane są takie zagadnienia jak:

  • organizowanie i wykonywanie renowacji tynków,
  • organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich,
  • organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych,
  • organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych.

Egzamin w kwalifikacji BD.27 jest przeprowadzany na koniec pierwszego semestru klasy czwartej w Naszej Szkole.

 

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie podzieleni są na grupy, zatem warunki pracy dla uczniów i nauczyciela są komfortowe. To pozwala na lepszy przekaz wiedzy i więcej czasu na nabywanie nowych umiejętności dla każdego z uczniów.

Nauczycielami prowadzącymi zajęcia w pracowni nr 9 są: pani Maria Frąckiewicz, pani Anna Szafraniec, pani Adrianna Kubiak, pani Weronika Olkowska.

W czasie zajęć uczniowie muszą być ubrani w kompletny strój roboczy,

o którym mowa w zakładce BHP.

Technika renowacji elementów architektury obowiązuje strój w kolorze białym.