Konkurs multimedialny realizowany w ramach projektu Twoje dane -Twoja sprawa

Opublikowano: 2018-11-20 01:36

Cele Konkursu

- popularyzacja zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, prawami człowieka, bezpiecznym korzystaniem z Internetu oraz usług świadczonych przez to medium,

- mobilizowanie i motywowanie uczniów do kreowania wizerunku człowieka znającego zasady bezpieczeństwa w sieci,

- wprowadzenie młodych internautów do odpowiedzialnego korzystania z sieci,

- doskonalenie umiejętności informatycznych.

 

Zasady i przebieg konkursu

Prezentację zgodna z tematem należy przekazać pani Joannie Mencel - Gwizdała (sala 101) lub pani Katarzynie Filipkowskiej (sala 113) do 23.11.2018. Praca zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie Power Point i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.

 

Kryteria oceny prezentacji

- rzetelność informacji i wartość merytoryczna,

- poprawność językowa,

- estetyka wykonania,

- samodzielność pracy,

- grafika / cała szata graficzna,

- techniczna poprawność wykonania (efekty wizualne i dźwiękowe, animacje, przejścia).