Konferencja „Od pasji do działania – odkryj swój talent”

Opublikowano: 2017-11-20 12:04

DRUGI EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Konferencja „Od pasji do działania – odkryj swój talent”

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy ul. Pestalozziego 18

21 listopada 2017 roku godzina 10.00

 

21 listopada 2017 r. w Zespole Szkól Budowlanych w Bydgoszczy, z okazji Drugiego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, odbędzie się konferencja pt. „Od pasji do działania – odkryj swój talent”.

            Konferencja została podzielona na dwa panele. W pierwszej części pan poseł Michał Stasiński uzasadni, dlaczego warto działać i pomagać innym. Opowie o genezie projektu oraz okolicznościach przedsięwzięcia. Uzasadni również, że nabyte umiejętności i kompetencje mogą być wykorzystane nie tylko w sferze codziennej działalności zawodowej, ale również na przestrzeni społeczności lokalnej. Po wystąpieniu pana Michała Stasińskiego głos zabiorą nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, którzy czynnie zaangażowali się w pomoc przy likwidacji szkód na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, spowodowanych sierpniową nawałnicą. Podzielą się swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z pomocą poszkodowanym rodzinom ze Skoraczewa, Toninka i Tonina. Opowiedzą, w jaki sposób wykorzystali swoje umiejętności zawodowe przy budowie komina, poddasza oraz kładzeniu posadzki i tynków. Podkreślą rolę, jaką odgrywa kształcenie zawodowe, nabywanie nowych kompetencji dla społeczności miasta i województwa. Następnie głos zabiorą mieszkańcy z poszkodowanych terenów, którzy odniosą się do spotkań z nauczycielami i młodzieżą.  

W drugiej części wystąpią przedstawiciele firm budowlanych, którzy zwrócą uwagę na konieczność współpracy między placówkami oświatowymi i firmami związanymi z branżą oraz jej wielkie znaczenie w środowisku lokalnym, nie tylko w wymiarze zawodowym, ale także ogólnoludzkim. Następnie młodzież Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy podzieli się swoimi doświadczeniami, które zdobyła podczas odbywania staży w polskich przedsiębiorstwach w ramach projektu unijnego „Akcja – kwalifikacja” oraz podczas staży zagranicznych, realizowanych ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2016.

Mamy nadzieję, że projekt  „Od pasji do działania – odkryj swój talent” przyczyni się do promocji Bydgoszczy jako miasta ludzi przedsiębiorczych i promujących szkolnictwo zawodowe. Udowodni, że pasja, wytrwała praca, pomaganie innym i rozwijanie uzdolnień to droga do kariery. Ukaże mieszkańców Bydgoszczy jako ludzi kreatywnych, uzdolnionych, zdolnych do poświęceń i bezinteresownych działań, pełnych pasji i gotowości do współpracy oraz pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Przyczyni się również  do propagowania idei samokształcenia i rozwijania pasji jako  ważnego czynnika w osiągnięciu sukcesu. Wskaże na znaczącą rolę autopromocji, kreatywności i twórczego myślenia w budowaniu kariery zawodowej. Zachęci młodych ludzi do uwierzenia  i inwestowania w siebie, do odkrycia własnego potencjału oraz wykorzystywania go w różnych aspektach na przykład pomocy innym. Realizacja projektu naświetli kontekst  wykorzystywania umiejętności nabywanych w trakcie kształcenia zawodowego w praktyce. Wypowiedzi zaproszonych gości uwiarygodnią ten proces i podkreślą istotę kształcenia zawodowego dla codziennego życia ludzi korzystających z pomocy fachowców. Prezentacja stażystów zwróci uwagę na to, że kształcenie zawodowe daje również możliwość współpracy pomiędzy krajami, przyczyniając się do wymiany doświadczeń nie tylko w przestrzeni krajowej, ale i europejskiej. Projekt podkreśli wpływ pogłębiania pasji zawodowej na kształcenie nowych kompetencji, stających się przyczyną satysfakcji zawodowej.

Liczymy, że planowane przedsięwzięcie wpłynie na wzrost świadomości młodego człowieka na temat  jego potencjalnej kariery zawodowej, która może zacząć się od bezinteresownej pomocy. Udowodni, że odpowiednia kombinacja zdolności, postaw altruistycznych i wiedzy jest kluczem do sukcesu na rynku pracy oraz że pasje, zainteresowania są odskocznią od codzienności, ale również szansą na zdobycie kompetencji miękkich.