Dnia 16 maja 2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych odbyło się Forum Budownictwa Energooszczędnego „Promujemy Energooszczędność”

Opublikowano: 2018-05-18 06:43

Gośćmi honorowymi byli:

Pan dr inż. Krzysztof Pawłowski, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,

Pani mgr inż. Katarzyna Szczublewska, opiekun zramienia koordynatora projektu Energy@School - Zespołu ds. Zarządzania Energią (ZZE) Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Mieliśmy również zaszczyt gościć

Panią Ninę Żmudzińską i Pana Krzysztofa Wedera z Zespołu ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy

oraz Panią Małgorzatę Małkowską i jej uczniów – gimnazjalistów ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Bydgoszczy.

 

Po uroczystym otwarciu forum przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, Magdalenę Popielewska, Pan dr inż. Krzysztof Pawłowski przedstawił wymogi prawne w zakresie energooszczędności w budownictwie, a następnie omówił przyczyny strat energii w budynkach i sposoby ich niwelowania oraz innowacyjne materiały termoizolacyjne.

Pani mgr inż. Katarzyna Szczublewska przedstawiła europejskie i polskie działania w zakresie projektu Energy@School. W Polsce, projekt ten jest realizowany tylko w Bydgoszczy, w siedmiu szkołach.

Następnie uczniowie ZSB i SP30 przedstawiali swoje prezentacje:

-„Budownictwo energooszczędne – przegląd materiałów i technologii.” (JEGs ZSB, 1E),

-„Dlaczego warto wybrać dom energooszczędny?”(gimnazjaliści z SP30),

-„Energooszczędność – czy rzeczywiście jest nam potrzebna?”

-„Oszczędzanie przyszłość ma.”

- „Promujemy energooszczędność: Energy@School.” (JEGs ZSB, 2E).

Młodszymi Strażnikami Energii (JEGs) w naszej szkole są głównie uczniowie technikum budowlanego z innowacja budownictwo energooszczędne.

Należy podkreślić, że młodzież wykazała się zaangażowaniem w przygotowanie prezentacji.

 

W czasie forum była możliwość obsługi kamery termowizyjnej oraz jazdy rowerem elektrycznym.

 

Energooszczędność w budownictwie to szerokie i skomplikowane zagadnienie,

łączące w sobie technikę i przyrodę oraz dbałość człowieka o środowisko.

 

Serdecznie dziękujemy

naszym prelegentom za przedstawione wykłady,

gościom z SP nr 30: Pani Małgorzacie Małkowskiej i Gimnazjalistom, za udział w konkursie,

przedstawicielom ZZE UM Bydgoszczy za możliwość pracy kamerą termowizyjną i jazdy rowerami elektrycznymi,

Urzędowi Miasta Bydgoszczy za nagrody,

słuchaczom-naszej wspaniałej młodzieży z klas 1E, 2E, 1C i 2m,

pracownikom obsługi ZSB za pomoc w przygotowaniach.

 

-Organizatorzy Forum-

Młodsi i Starsi Strażnicy Energii w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy