15 MARCA ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA – kampania informacyjna w szkole

Opublikowano: 2019-03-14 04:31

To międzynarodowe święto upamiętnia przemówienie prezydenta Johna Kennedy’ego, wygłoszone w 1962 roku, które dotyczyło projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. W swoim orędziu przedstawił on wówczas cztery podstawowe prawa konsumenta:

- prawo do bezpieczeństwa,

- prawo do rzetelnej informacji,

- prawo do wyboru,

- prawo reprezentacji - do bycia wysłuchanym.

 

W Polsce uznanie praw konsumentów potwierdzone jest w art. 76 naszej Konstytucji:

„Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.”

W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. Chcielibyśmy zwrócić uwagę młodych ludzi na prawa konsumenckie, bezpieczne transakcje i korzystanie z usług. Z tej okazji zapraszamy społeczność uczniowską do biblioteki szkolnej. Zachęcamy do zapoznania się z VADEMECUM KONSUMENTA  i przepisami dotyczącymi dokonywania zakupów. Świadomy konsument, to zadowolony klient.