Rekrutacja 2023/2024

Opublikowano: 2023-11-14 10:12, Numer artykułu: 23

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY
w roku szkolnym 2023/2024


Szkoła w nowym roku szkolnym przyjmuje uczniów na następujące kierunki kształcenia:

 

Technikum (5-letnie)

z językiem angielskim, niemieckim oraz angielskim zawodowym


W ZAWODZIE:

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
  • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

           Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
  • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

           Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
  • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

           oraz dodatkowe umiejętności związane z:

  • projektowania z wykorzystaniem Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD, min. AutoCAD, REVIT, ArchiCAD, itp.

 

           Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
  • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

           oraz dodatkowe umiejętności związane z:

  • opracować charakterystykę energetyczną budynku,
  • montować energooszczędne i odnawialne systemy energii.

 

           Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
  • BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

  • BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
  • BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

          oraz dodatkowe umiejętności związane z:

  • Nabyciem wiedzy i umiejętności plastycznych potrzebnych do profesjonalnego projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz innych, specjalnego  przeznaczenia.
  • Opracowaniem projektu realizacyjnego z dokumentacją techniczną.
  • Korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych – systemów CAD do projektowania, np. ArchiCAD, Artlantis.

 

  • BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
  • BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

          oraz dodatkowe umiejętności związane z:

  • Nabyciem wiedzy i umiejętności z zakresu konserwacji zabytków architektury oraz zapoznaniem się z zagadnieniami dotyczącymi  badań, projektowania, wykonawstwa i prac budowlano - konserwatorskich prowadzonych na obiektach zabytkowych.
  • Korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych – systemów CAD do projektowania, np. Autocad, ArchiCAD, Revit.

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
  • BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich.
  • BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU!!! 
 

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz do odbioru w szkole),
 • 2 zdjęcia.

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia)

z językiem angielskim oraz angielskim zawodowym
 

W ZAWODZIE:

 

          KLASA PATRONACKA Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 

          KLASA PATRONACKA Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich.

 

           Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU!!! 
 

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz do odbioru w szkole),
 • 2 zdjęcia.