Zdolni znad Brdy - październik 2018

Opublikowano: 2018-09-19 00:09
05.10.2018, godz. 16.00
„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” - warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych
Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty skierowane do rodziców zdolnych
i utalentowanych dzieci oraz młodzieży pn. „Profilaktyka wypalenia rodzicielstwem, czyli jak być rodzicem wystarczająco dobrym zamiast idealnym?”.
Celem warsztatów jest wsparcie psychologiczne rodziców, których dzieci przejawiają wybitne zdolności.
Zajęcia organizowane są w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je psycholog Magdalena Dunajska.
Przewidywany czas spotkania - ok. 3 godziny zegarowe.
Zgłoszenia do 3 października 2018 r. prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 371 26 56.
 
24.10.2018, godz. 10:30
„Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” – konferencja naukowa dla uczniów zdolnych
Tematyka spotkania: historia, literatura polska/język polski.
Odbiorca: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W ramach konferencji odbędą się:                                   
· prezentacje dorobku naukowego uczniów - laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych z wiodących szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Bydgoszczy.
· prelekcje wygłaszane przez pasjonatów, badaczy nauk humanistycznych, którzy swymi wystąpieniami zachęcą młodzież do poszerzania wiedzy i dążenia do sukcesu.
Konferencja naukowa organizowana jest przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy” a odbędzie się
w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy (ul. Plac Wolności 9).
Przewidywany czas spotkania - ok. 2 godziny zegarowe.

Zgłoszenia do 22 października 2018 r. prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl  lub tel. 52 371 26 56.