Zaproszenie na XIII seminarium profilaktyczne dla nauczycieli i rodziców

Opublikowano: 2018-09-05 23:24

 

XIII seminarium profilaktyczne dla nauczycieli i rodziców pt:
 „(Nie) rzeczywisty świat, czyli… dziecko dręczone przez rówieśników”

 

26 września 2018r (środa)-aula SP nr 9 ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 2 w Bydgoszczy

8.30-9.00  Rejestracja

9.00-9.15  Powitanie

9.15-10.45 Przemoc rówieśnicza-jak jej zapobiegać i nie pogorszyć sytuacji? (prof. Jacek Pyżalski)

10.45-11.00 Przerwa kawowa

11.00-12.45 Przemoc rówieśnicza-jak jej zapobiegać i nie pogorszyć sytuacji? (prof. Jacek Pyżalski UAM)

12.45-13.00 Przerwa kawowa

13.00- 13.40  Interwencja w sytuacji zaawansowanej przemocy rówieśniczej  ( mgr Joanna Węgrzynowska, Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” w Warszawie)

13.40-14.00  Praca terapeutyczna z dzieckiem dręczonym w poradni psychologiczno-pedagogicznej (mgr Zuzanna Jagielska, PPP nr 2 w Bydgoszczy)

 

Zgłoszenia do 21 września 2018r. na adres: konferencja@poradnia.bydgoszcz.pl

 

Seminarium realizowane ze środków „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w Bydgoszczy w ramach działania 2.5.4.5 Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 pt: „Wspieranie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji”

 

Organizatorzy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, SP nr 9


Pliki do pobrania: