Wystąpienia publiczne bez stresu - to może się udać!

Opublikowano: 2017-11-30 23:26

Podstawowe założenie projektu to wzmocnienie powiązania edukacji z rynkiem pracy i stworzenie dodatkowych warunków dla uczniów do zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych przy zatrudnieniu.

 

W ramach warsztatu „Wystąpienia publiczne – jak przeżyć od A do Z”? zaprezentowano główne elementy związane z tematem, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów doboru treści i ich prezentacji oraz podstaw komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 

Zajęcia zostały wzbogacone o metody związane z ograniczeniem stresu podczas wystąpień publicznych, zarówno w rozmowach w małym gronie odbiorców, jak i przed dużym audytorium.

 

Tematyka spotkała się z zainteresowaniem uczniów. Zdobyta wiedza pozwoli im na zachowanie swobody podczas egzaminów ustnych, rozmów kwalifikacyjnych, nawiązywania pierwszych kontraktów, czy podczas kontynuowania nauki na studiach wyższych.