Wypożyczanie podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+”

Opublikowano: 2018-08-13 14:58

 

W tym celu należy:

 

1. Wypełnić wniosek przez rodzica (opiekuna prawnego)/ pełnoletniego ucznia (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły).

2. Do wniosku należy dołączyć:
– listę podręczników, o użyczenie których wnioskuje rodzic / uczeń,
– ksero Bydgoskiej Karty Rodzinnej (dwustronne)

3. Uczniowie ZSB (obecni i nowo przyjęci) proszeni są o składanie wniosków do 17 sierpnia 2018 r. w sekretariacie szkoły.

4. Wypożyczanie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.                                                                                                                 
5. Wypożyczanie podręczników w ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” uwzględnia podręczniki, ale nie ćwiczenia.

6. Podręczniki będą wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica umowy o ich użyczenie na początku roku szkolnego 2018/19.


7. Uczniowie, którzy będą mieli egzamin poprawkowy mogą korzystać z potrzebnych podręczników przez okres wakacji po uprzednim zgłoszeniu informacji w bibliotece, a wniosek o wypożyczenie podręczników na kolejny rok szkolny powinni złożyć do 3 września 2018 r.

 

 


Pliki do pobrania: