WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH BYDGOSKĄ KARTĘ RODZINNĄ 3+

Opublikowano: 2017-08-28 08:18

W celu skorzystania z ww. formy pomocy w roku szkolnym 2017/2018, należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemną prośbę zawierającą następujące informacje:

 

dane osobowe ucznia (imię, nazwisko, klasa), listę potrzebnych podręczników Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+.

 

Można skorzystać także z formularza dostępnego w załączniku.

 

Wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 5 września 2017 do pedagoga szkolnego lub sekretariatu. W ramach programu nie jest możliwe wypożyczenie ćwiczeń. Do prośby należy załączyć kserokopię karty (oryginał do wglądu). Program nie obejmuje uczniów uprawnionych do skorzystania z programu rządowego "Wyprawka szkolna".

 

 


Pliki do pobrania: