WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO - termin odbioru świadectw

Opublikowano: 2019-07-03 17:12

 

4-5 lipca 2019r. od godz. 10.00 można odbierać, w gabinecie pani E. Piskorskiej, świadectwa dojrzałości oraz aneksy.


Od 8 lipca świadectwa dojrzałości oraz aneksy można odbierać w sekretariacie uczniowskim.

 

Podczas odbioru świadectwa należy okazać się dowodem osobistym. Jeśli świadectwo będzie odbierać osoba upoważniona, oprócz swojego dowodu osobistego, musi dostarczyć upoważnienie odbioru zgodnie ze wzorem umieszczonym w załączniku.

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju w części ustnej i pisemnej, i żaden jego egzamin nie został unieważniony oraz nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej.

 

W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu należy złożyć do sekretariatu pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.