Uwaga - PRACA na UTP

Opublikowano: 2018-03-23 06:24

Oferta

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

zatrudni w Zakładzie Badawczo-Doświadczalnym

osobę na stanowisku: pracownika Inżynieryjno-technicznego

 

Kandydat winien spełniać następujące warunki:

- wykształcenie co najmniej średnie, preferowane techniczne budowlane,

- znajomość podstawowa pakietu Microsoft Office,

- umiejętność rozwiązywania prostych zadań technicznych.

 

Predyspozycje:

- zdolność do pracy z materiałami budowlanymi typu kruszywo, cement, beton, drewno, stal, itp.,

- zdolność szybkiego uczenia się,

- umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,

- dobra organizacja pracy własnej,

- rzetelność,

- odpowiedzialność,

- dyspozycyjność.

 

Cel zatrudnienia:

- obsługa i konserwacja aparatury w laboratoriach ZBD,

- przygotowanie próbek do badan laboratoryjnych,

- przygotowanie laboratoriów do zajęć dydaktycznych i badawczych,

- udział w zajęciach dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

- współpraca w przygotowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych,

- współpraca z podmiotami gospodarczymi.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie: podania o zatrudnienie, CV, listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.

 

Oferty prosimy składać  w Zakładzie Badawczo - Doświadczalnym Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek 3.2, pok. 118.

 

Bydgoszcz,  22.03.2018 r.

Tel. (52) 340-87-13