BYDGOSKIE 
 GRANTY OŚWIATOWE
Moja szkoła, 
 moja przyszłość

ENERGY@SCHOOL
Umowy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy   ważna informacja
2017-12-28 23:00 / 3428   M.Popielewska

Dnia 15 grudnia 2017r. podpisana została Umowa Współpracy między Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, a Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD). Porozumienie dotyczy podejmowania działań na rzez kształcenia zawodowego młodzieży na potrzeby rynku pracy oraz wspólnych działań promujących zawód DEKARZ i patronat nad KLASĄ W ZAWODZIE DEKARZ.
Umowę ze strony PSD podpisał wice prezes pan Stefan Wiluś, a ZSB dyrektor Magdalena Popielewska.
II etapem współpracy będzie utworzenie Akademii Dekarskiej.

Niech się dzieje.ZSB - fb                  
ZSB na facebooku                
                   
 ZSB - filmy                  
 LipDub                Sienkiewicz w Budowlance  
         Film promocyjny ZSB 2018        Film promocyjny ZSB 2017  
 eTwinning   Erasmus+    Azymut+   BYDGOSZCZ      
         SZKOŁA DIALOGU 2017          
  BEZPIECZNA SZKOŁA   dobrze zaPROJEKTowana szkoła   STiASZ   SOLIDARNA SZKOŁA  

 

  Szkoła z klasą 2.0  WF z klasą  Opowiem ci o wolnej Polsce moje stypendium  WYBIERZ STUDIA