TECHNIK BUDOWY DRÓG

Opublikowano: 2017-03-25 00:34, Numer artykułu: 241

Czym zajmuje się technik drogownictwa?

 • Organizuje, wykonuje i nadzoruje prace związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem:

          - autostrad,

          - dróg,

          - ulic,

          - lotnisk.

 • Organizuje, wykonuje i nadzoruje prace związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem:

          - mostów

          - wiaduktów.

 • Zmienia strukturę przestrzeni poprzez budowę nowych sieci drogowych.
 • Bada materiały do budowy dróg, obiektów inżynierskich i nawierzchni.

 

Dlaczego warto zostać technikiem drogownictwa?

 • Lubisz pracę w terenie? Drogowiec większą część pracy spędza poza biurem.
 • Chcesz wciąż poznawać coś nowego? Drogowiec może pracować na budowie, w biurze, w laboratorium czy przy komputerze.
 • Lubisz przebywać wśród ludzi? Budowanie dróg i mostów jest procesem przy którym współpracuje wiele osób.
 • Chcesz mieć udział w zmienianiu komunikacji drogowej? Infrastruktura drogowa podlega ciągłym zmianom. Budujemy i będziemy ją w Polsce budować nadal.
 • Interesują Cię tworzenie i wykorzystanie nowych technologii? Stosujemy nowoczesne maszyny do robót ziemnych i drogowych oraz wykorzystujemy najnowsze technologie materiałowe.
 • Lubisz prace na komputerze? Stosujemy nowoczesne oprogramowanie w pracy drogowca.

 

Jak można zostać drogowcem?

Są dwie możliwości zdobycia zawodu: technikum kształcące w zawodzie technik drogownictwa lub studia wyższe.

 

 

Czego uczymy przyszłego technika drogownictwa?

 • Organizować i nadzorować prace związane z wykonywaniem robót drogowych i obiektów mostowych.
 • Organizować i nadzorować prace związane z eksploatacją dróg i mostów.
 • Organizować i wykonywać zmechanizowane roboty ziemne.
 • Wykonywać kosztorysy robót ziemnych i drogowych.
 • Przygotowywać dokumentacje przetargową robót drogowych.
 • Wykonywać obliczenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania np. do kreślenia projektów „AutoCad”, do obliczania składu mieszanek betonowych i mineralno-asfaltowych „Beton”, „Masa” itp.
 • A także wykonywać badania materiałów i nawierzchni drogowych.

 

 

Gdzie można znaleźć pracę?

 • w firmach  drogowych budujących drogi i obiekty mostowe,
 • w biurach projektów, projektujących drogi i obiekty mostowe,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za utrzymanie dróg i mostów (Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, zarządcy dróg miejskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych),
 • w wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych,
 • w laboratoriach drogowych,
 • prowadząc własną działalność.

 

 

Czym się różnimy od innych zawodów w technikach?

Oprócz, czterotygodniowych praktyk zawodowych w firmach i urzędach, w trzeciej klasie, odbywamy geodezyjne praktyki terenowe (miernictwo drogowe – 2 tygodnie w drugiej klasie) oraz praktyki z zakresu wykonawstwa robót drogowych ( 2 tygodnie w drugiej klasie). Praktyki w firmach i urzędach zapoznają z wykonawstwem drogowym i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych. Ćwiczenia terenowe z geodezji polegają na wykonywaniu pomiarów, związanych z wytyczaniem dróg (pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych). Praktyki z zakresu wykonawstwa robót drogowych poszerzają wiedzę i umiejętności praktyczne oraz przygotowują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

 

Jak zdajemy egzaminy zawodowe?

Od wielu lat wyniki egzaminów znacznie w naszej szkole przewyższają średnią krajową oraz są najwyższe w województwie.

 

Rok

Kraj [%]

ZSB [%]

2014

72,7%

86,4%

2013

80,0%

83,3%

2012

     67,4%     

94,4%

2011

81,3%

100,0%

2010

73,9%

100,0%

 

 

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły drogowiec?

Technik drogownictwa zdobywa dwie kwalifikacje:

 

BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

 

BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

 

 

Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły drogowiec?

Przedmioty teoretyczne:

 • Budownictwo ogólne.
 • Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych.
 • Organizacja robót drogowych i utrzymaniowych.
 • Kosztorysowanie w budownictwie.
 • Język angielski zawodowy w drogownictwie.
 • Działalność gospodarcza w budownictwie.

Przedmioty praktyczne:

 • Dokumentacja techniczna.
 • Roboty drogowe i nawierzchniowe.
 • Nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych.
 • Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie.
 • Praktyki zawodowe.

 

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę  np. w wykonawstwie drogowym jako majster budowy lub brygadzista, w laboratorium jako laborant drogowy, w zarządach drogowych jako referent lub specjalista utrzymania dróg i obiektów mostowych.
 • Fachowcy z dziedziny budownictwa drogowego są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym jak i zagranicą, ponieważ praca drogowca to nie tylko budowanie, ale również projektowanie, remontowanie i utrzymanie już istniejących dróg i obiektów mostowych.
 • Dobrzy fachowcy są bardzo dobrze opłacani.

 

 

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.

Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód.