SPOTKANIA Z BIZNESEM

Opublikowano: 2018-12-06 13:00

Biuro Karier "Nowy Horyzont" działa w szkole od września 2018.  Celem tej działalności jest między innymi udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się na nim. "Nowy Horyzont" łączy szkołę z sektorem zatrudnienia. Z tego tytułu w listopadzie ruszają regularne spotkania z pracodawcami pod hasłem " Spotkania z biznesem". Uczniowie będą mogli skonfrontować własne plany zawodowe z realnymi możliwościami rynku pracy, zaś pracodawcy pozyskają kompetentnych pracowników.

 

Przedstawiciele dwóch dużych firm z Budlex-u i Klimat Solec przedstawili młodzieży możliwości zatrudnienia oraz omówi profil działalności. Obok praktycznych informacji dotyczących rekrutacji i ścieżki zawodowej dowiedzieli się, że umiejętności komunikacyjne są kluczowymi kompetencjami każdego pracownika. Zwrócili uwagę, że ważne jest samodoskonalenie oraz umiejętności językowe.