Rekrutacja 2019/2020

Opublikowano: 2019-01-14 00:18, Numer artykułu: 23

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY
w roku szkolnym 2019/2020


Szkoła w nowym roku szkolnym przyjmuje uczniów po GIMNAZJUM i SZKOLE PODSTAWOWEJ na następujące kierunki kształcenia:

 

Technikum (4-letnie, po Gimnazjum) i Technikum (5-letnie, po Szkole Podstawowej)

z językiem angielskim, niemieckim oraz angielskim zawodowym


W ZAWODZIE:

 • TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - NOWOŚĆ!!! (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka)

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.
  • Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

 

 • TECHNIK BUDOWNICTWAZ INNOWACJĄ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI UNII EUROPEJSKIEJ (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka) 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. / Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
  • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
  • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
             oraz dodatkowe umiejętności związane z:
  • Zakresu problematyki energooszczędności w budownictwie.
  • Innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych w nowych budynkach, a także w budynkach istniejących podczas ich termomodernizacji.

 

 • TECHNIK BUDOWNICTWA – Z INNOWACJĄ KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA CAD (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka)

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. / Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
  • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
  • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
             oraz dodatkowe umiejętności związane z:
  • ...
  • ...

 

 • TECHNIK GEODETA - Z INNOWACJĄ GEODEZJA WOJSKOWA (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka) 

          Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów w geodezji wojskowej.
  • Obsługa geodezyjna inwestycji wojskowych.
  • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w wojsku.

             oraz dodatkowe umiejętności związane z:

  • Realizacją zadań na rzecz gospodarki narodowej.
  • Wykonywaniem pomiaru terenu i przedstawianiem w postaci map.
  • Zabezpieczeniem geograficznym obejmującym przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz doprowadzaniem do wojsk informacji geograficznej (danych, produktów) o obszarze (terenie, środowisku) działań.
  • Wspomaganiem pracy budowniczych.
  • Badaniem przemieszczenia i odkształcenia skomplikowanych strategicznych budowli.

 

 • TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY - Z INNOWACJĄ ARCHITEKTURA WNĘTRZ (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, historia sztuki) 
           Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
  • Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.
              oraz dodatkowe umiejętności związane z:
  • Nabyciem wiedzy i umiejętności plastycznych potrzebnych do profesjonalnego projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz innych, specjalnego  przeznaczenia.
  • Opracowaniem projektu realizacyjnego z dokumentacją techniczną.
  • Korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych – systemów CAD do projektowania, np. ArchiCAD, Artlantis.

 

 • TECHNIK BUDOWNICTWA (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka)
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. / Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

  • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

  • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.


 • TECHNIK GEODETA (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka)
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.

  • Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.

  • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU!!!


Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz do odbioru w szkole),
 • 2 zdjęcia.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia) - dla absolwentów Gimnazjum i oddzielnie po Szkole Podstawowej 

z językiem angielskim
 

W ZAWODZIE:

 

 • DEKARZ
   Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie robót dekarskich.

 

 • MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ- NOWOŚĆ!!!
   Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej.

 

 • MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH - NOWOŚĆ!!!
   Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.

  • Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

 

 • MONTER ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - Z INNOWACJĄ POSADZKARZ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

  Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • Montaż systemów suchej zabudowy.
  • Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich.
  • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

 

 • MURARZ - TYNKARZ

   Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

  

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU!!! 
 

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz do odbioru w szkole),
 • 2 zdjęcia.