BYDGOSKIE 
 GRANTY OŚWIATOWE
Moja szkoła, 
 moja przyszłość

ENERGY@SCHOOL
Rekrutacja 2017/2018   ważna informacja
2017-05-25 22:20 / 2909
     

 

 • Składanie podań od 22 maja do 19 czerwca 2017r.

 Pierwszy komplet dokumentów jaki należy złożyć w w/w terminie to:

 1. Podanie
 2. Dwie fotografie

Podanie tworzymy na stronie: www.bydgoszcz.edu.com.pl/Kandydat

 

Utworzone podanie w wersji  papierowej (podpisane) proszę dostarczyć
do Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

ul. Pestalozziego 18

 

Skierowania na badania zgodnie z Zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty będą wydawane po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły (będzie to w lipcu).

 

 • od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00 - dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • do 29 czerwca 2017r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • do 17 lipca 2017r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
 • do 19 lipca 2017r. do godz. 15.00 - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych

 • do 24 lipca 2017r. do godz. 15.00 - dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu – nie złożenie zaświadczenia lekarskiego w terminie oznacza rezygnację z możliwości przyjęcia do danej klasy

 • do 26 lipca 2017r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

   

Wszystkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 52 3413412.

 

 

  

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami kaształcenia oraz zasadami rekrutacji obowiązującymi w ZSB.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego ZSB:


ZSB - fb                  
ZSB na facebooku                
                   
 ZSB - filmy                  
 LipDub                Sienkiewicz w Budowlance  
         Film promocyjny ZSB 2018        Film promocyjny ZSB 2017  
 eTwinning   Erasmus+    Azymut+   BYDGOSZCZ      
         SZKOŁA DIALOGU 2017          
  BEZPIECZNA SZKOŁA   dobrze zaPROJEKTowana szkoła   STiASZ   SOLIDARNA SZKOŁA  

 

  Szkoła z klasą 2.0  WF z klasą  Opowiem ci o wolnej Polsce moje stypendium  WYBIERZ STUDIA