W pracowni murarsko-tynkarskiej zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodach

technik budownictwa (311204) w kwalifikacji BD.29: wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

oraz

murarz-tynkarz (711204) w kwalifikacji BD.14: wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 

 W ramach kwalifikacji BD.29 – realizowane są takie zagadnienia jak:

  • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywanie konstrukcji żelbetowych i monolitycznych,
  • montaż konstrukcji budowlanych.

Egzamin w kwalifikacji BD.29 jest przeprowadzany na koniec klasy trzeciej w Naszej Szkole.

 

 W ramach kwalifikacji BD.14 – realizowane są takie zagadnienia jak:

  • wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych,
  • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywanie tynków,
  • wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Egzamin w kwalifikacji BD.14 jest przeprowadzany na koniec klasy trzeciej w Naszej Szkole.

 

Klasy podzielone są na grupy, zatem warunki pracy dla uczniów i nauczyciela są komfortowe, gdyż pozwalają na lepszy przekaz wiedzy i więcej czasu na nabywanie nowych umiejętności dla każdego z uczniów.

Godzina zajęć praktycznych składa się z 55 minut pracy oraz 5 minut przerwy. W wyniku sumowania wolnego czasu o ustalonej godzinie (mniej więcej w połowie zajęć) ogłaszana jest przerwa, która trwa od 20 do 30 minut w zależności od długości trwania zajęć. Uczniowie zobowiązani są spędzać czas przerwy na terenie warsztatów szkolnych, a na placu budowy w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Nauczycielami prowadzącymi zajęcia w pracowni nr 6 są: pan Paweł Raniszewski i pan Piotr Rutkiewicz.

W czasie zajęć uczniowie muszą być ubrani w kompletny strój roboczy,

o którym mowa w zakładce BHP.

Technika budownictwa obowiązuje strój w kolorze szarym, a murarza-tynkarza w kolorze zielonym.