W pracowni instalacyjno-murarsko-dekarskiej (nr 8) zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodach:

monter sieci i instalacji sanitarnych (712618) w kwalifikacji BD.05: wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych,

technik budownictwa (311204) w kwalifikacji BD.29: wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

oraz

dekarz (712101) w kwalifikacji BD.08: wykonywanie robót dekarskich.

 

W ramach kwalifikacji BD.05 – realizowane są takie zagadnienia jak:

  • wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych,
  • wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych,
  • wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych,
  • wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych,
  • wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Egzamin w kwalifikacji BD.05 jest przeprowadzany na koniec klasy trzeciej w Naszej Szkole.

 

W ramach kwalifikacji BD.29 – realizowane są takie zagadnienia jak:

  • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywanie konstrukcji żelbetowych i monolitycznych,
  • montaż konstrukcji budowlanych.

Egzamin w kwalifikacji BD.29 jest przeprowadzany na koniec klasy trzeciej w Naszej Szkole.

 

W ramach kwalifikacji BD.08 – realizowane są takie zagadnienia jak:

  • wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych,
  • wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

Egzamin w kwalifikacji BD.08 jest przeprowadzany na koniec klasy trzeciej w Naszej Szkole.

 

Uczniowie kształcący się w tych zawodach podzieleni są na grupy, zatem warunki pracy dla uczniów i nauczyciela są komfortowe, gdyż pozwalają na lepszy przekaz wiedzy i więcej czasu na nabywanie nowych umiejętności dla każdego z uczniów.

Godzina zajęć praktycznych składa się z 55 minut pracy oraz 5 minut przerwy. W wyniku sumowania wolnego czasu o ustalonej godzinie (mniej więcej w połowie zajęć) ogłaszana jest przerwa, która trwa od 20 do 30 minut w zależności od długości trwania zajęć. Uczniowie zobowiązani są spędzać czas przerwy na terenie warsztatów szkolnych, a w przedsiębiorstwie czy na placu budowy w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Nauczycielami prowadzącymi zajęcia w pracowni nr 8 są: pan Jan Manikowski, pan Kazimierz Korzepa i pan Ryszard Piwowski.

W czasie zajęć uczniowie muszą być ubrani w kompletny strój roboczy,

o którym mowa w zakładce BHP.