Oferta pracy na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Opublikowano: 2018-05-17 21:47

Cel zatrudnienia:

- obsługa i konserwacja aparatury w laboratoriach Zakładu Badawczo-Doświadczalnego

- przygotowanie próbek laboratoryjnych

- przygotowanie laboratoriów do zajęć dydaktycznych i badawczych

- udział w zajęciach dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

- współpraca w przygotowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych

- współpraca z podmiotami gospodarczymi

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

- wykształcenie co najmniej średnie techniczne

- mężczyzna

- znajomość podstawowa pakietu Microsoft Office

- umiejętność rozwiązywania prostych zadań technicznych

 

Predyspozycje:

- zdolność do pracy z materiałami budowlanymi

- zdolność szybkiego uczenia się

- umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole

- dobra organizacja pracy własnej

- rzetelność

- odpowiedzialność

- dyspozycyjność

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie: podania o zatrudnienie, CV, listu motywującego, dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacji zawodowych

 

Oferty proszę składać w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, budynek 2.4, pok. 204 (tel. 52 340-85-00)