OFERTA DLA DOROSŁYCH - KKZ

Opublikowano: 2016-04-09 22:57

 

UWAGA!!!

 

Od 10 sierpnia 2014 roku – przyznano uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie osobom posiadającym tytuł zawodowy technika, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach nauczanych na poziomie technika, związanych z budownictwem.

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

!!! Jeszcze tylko kilka wolnych miejsc na kurs - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dok. przetargowej !!!!

ZAPRASZAMY - TEL. 52 3 413 412

 

Jesteś osobą bezrobotną, studentem, absolwentem szkoły średniej?

Nie masz zawodu lub chcesz zdobyć nowy?

Chcesz uzupełnić swoje kwalifikacje?

 

TO OFERTA SKIEROWANA DO CIEBIE!!!

 

 

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ NAUKI

NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH w kwalifikacjach

(każda kwalifikacja to jeden kurs):

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

BUDOWNICTWO:

 • BD.12 - Wykonywanie robot zbrojarskich i betoniarskich
 • BD.14 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • BD.21 - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
 • BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 • BD.30 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

INSTALACJE SANITARNE:

 • BD.05 - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • BD.22 - Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji

DROGOWNICTWO:

 • BD.01 -  Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 • BD.25 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów)

RENOWACJA, SZTUKATERIA:

 • BD.26 - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
 • BD.27 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

 • BD.04 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

DEKARZ:

 • BD.08 - Wykonywanie robót dekarskich 

IZOLACJE BUDOWLANE:

 • BD.07 - Wykonywanie izolacji budowlanych 

 

Aby się u nas uczyć, nie musisz zdawać żadnych egzaminów wstępnych – liczy się kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc jest ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę.

NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!

 

 Kto może być słuchaczem?

 

Wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie:

 • szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • zasadnicza szkoła zawodowa,
 • technikum,
 • liceum ogólnokształcące,
 • wyższa uczelnia

Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.
W szczególnych przypadkach rozporządzenie MEN stwarza możliwość kończenia kursów kwalifikacyjnych także osobom poniżej 18 roku życia.

 Co daje ukończenie szkoły lub kursu?

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

 • po zdaniu egzaminu możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji (K1. K2. K3) składających się na dany zawód. Warunek:  posiadanie wykształcenia średniego

 • osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji.

Jak długo trwa nauka? 

 • w zależności od kwalifikacji od 1 roku do– 2 lat w systemie zaocznym