KKZ 
 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
"Czar liczb 
 w budownictwie"
Erasmus+ 
 relacje uczestników...
Ważne informacje

Projekt "CZAR LICZB W BUDOWNICTWIE"

2017-09-22 05:46 / 3107
Zapraszamy do udziału w projekcie "CZAR LICZB W BUDOWNICTWIE".

Jest to grant matematyczny dofinansowany przez Fundację mBanku.

Szczegóły w regulaminie...

Projekt „Akcja - kwalifikacja” - nabór uczniów i nauczycieli

2017-09-13 21:21 / 3072
Informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 kontynuujemy realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt „Akcja - kwalifikacja” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT , Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Celem projektu realizowanego w okresie 01.01.2017-30.09.2018r. jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

(...)

Zebranie z rodzicami

2017-09-06 21:06 / 3040
12 września 2017 roku odbędą się:

- godzina 16.00 - świetlica szkolna - szkolenie dla rodziców uczniów klas czwartych - procedury egzaminu maturalnego,

- godzina 16.30 - zebrania z rodzicami wszystkich klas (lista przydzielonych sal znajduje się w dalszej części artykułu).

Serdecznie zapraszamy.

(...)

Erasmus+ - zebranie informacyjne dla uczniów i rodziców

2017-09-06 21:06 / 3042
9 września 2017 roku (sobota) w świetlicy szkolnej ZSB odbędą się spotkania informacyjne dla uczniów i rodziców:
- staż w Niemczech godzina 8.30
- staż w Portugalii godzina 10.00

Erasmus+ - spotkanie informacyjne dla uczniów wyjeżdżających na staż

2017-09-01 21:25 / 3041
4 września, po rozpoczęciu roku szkolnego dla klas pierwszych, około godziny 9.15 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie dla uczniów wyjeżdżających do Niemiec i Portugalii.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

2017-09-01 18:14 / 3036
Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się 4 września 2017 roku.

Wszystkie klasy spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych:
- klasy I – godz. 7.45,
- klasy II, III, IV – godz. 8.00.

(...)

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

2017-08-25 12:51 / 3034
Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odebrać w kancelarii szkoły w godzinach 7.30-14.00.
Prosimy to zrobić do 1 września.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

2017-08-22 23:52 / 3028
ZAPRASZAMY NA DARMOWE KURSY...

DEKARZ - nabór na II edycję kursu

2017-08-22 22:22 / 3027
Trwają zapisy na drugą edycję kursu w zawodzie DEKARZ...

UWAGA!!! Oferta dla uczniów i absolwentów DARMOWE KURSY DOSKONALĄCE

2017-08-08 09:22 / 3018
GINĄCE ZAWODY - SZKOLIMY - ZAPRASZAMY
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Rekrutacja dla osób:
- bezrobotnych, poszukujących pracy
- uczących się w wieku 18-25 lat, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje
2. Zakres kursów
Dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie związane jest z posiadaniem przez niego kwalifikacji w następujących zawodach pokrewnych:
posiadane wykształcenie - proponowany kurs:
dla Murarzy/Tynkarzy/Monterów zabudowy i robót wykończeniowych - Brukarz, kamieniarz lub Zdun
dla Dekarzy - Strzecharz, gonciarz
«     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     »

ZSB - fb                  
ZSB na facebooku                
                   
 ZSB - filmy                  
 LipDub                Sienkiewicz w Budowlance  
 Rok Rzeki Wisły 2017        Bezpieczne Wakacje 2017        Film promocyjny ZSB 2017  
 eTwinning   Erasmus+    Azymut+   BYDGOSZCZ      
                   
  BEZPIECZNA SZKOŁA   dobrze zaPROJEKTowana szkoła   STiASZ   SOLIDARNA SZKOŁA  

 

  Szkoła z klasą 2.0  WF z klasą  Opowiem ci o wolnej Polsce moje stypendium  WYBIERZ STUDIA