Porozumienie o współpracy

15 października zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy a Katedrą Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentowanym przez panią dr n.med. Martę Podhorecką, prodziekan do spraw studenckich.
Przedmiotem Porozumienia jest współpraca partnerska w zakresie działalności dydaktycznej i rozwojowej, a także realizacji wspólnych projektów.
DZIĘKUJEMY BARDZO

Czytaj więcej!

KURS BUDOWNICTWO

Czytaj więcej!

ZEBRANIA Z RODZICAMI - przydział sal

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas.

Czytaj więcej!

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

Czytaj więcej!

Listy przyjętych do Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy - rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z listami przyjętych do klas pierwszych.

Czytaj więcej!

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy - rok szkolny 2021/2022

Czytaj więcej!

Leczenie stomatologiczne w gabinecie szkolnym podczas wakacji

Informujemy, że istnieje możliwość korzystania, podczas wakacji, z opieki stomatologicznej w gabinecie szkolnym.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się z lekarzem dentystą,
panią Beatą Biedroń, pod numerem telefonu 608 473 650.
Przypominamy, że udzielanie świadczeń stomatologicznych w przypadku osób niepełnoletnich, odbywa się zawsze w obecności i za zgodą rodzica/opiekuna dziecka.
Zachęcamy do korzystania.

Czytaj więcej!

MATURA 2021 - 91,94% zdawalności egzaminów maturalnych w ZSB!!!

5 lipca 2021 roku świadectwa dojrzałości w Zespole Szkół Budowlanych może odebrać 91,94% absolwentów podchodzących do majowych egzaminów maturalnych.

Czytaj więcej!

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe zostaną przeprowadzone w dniach 25-26-27.08.2021r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Czytaj więcej!

Odbiór świadectw dojrzałości oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (dyplomy- tylko absolwenci klas maturalnych)

W dniach 5-6-7 lipca 2021r. w godz. 10.00-14.00 można odbierać, w gabinecie Pani Ewy Piskorskiej (gabinet nr 23, parter), świadectwa dojrzałości oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Podczas odbioru dokumentów należy wylegitymować się dowodem osobistym. Jeśli świadectwo lub dyplom będzie odbierać osoba upoważniona, oprócz swojego dowodu osobistego, musi dostarczyć oryginał upoważnienia odbioru zgodnie ze wzorami umieszczonymi w załączniku.
Proszę pamiętać o obowiązkowej dezynfekcji rąk w wejściu do szkoły, założeniu na twarz maseczki oraz zabraniu własnego długopisu.

Czytaj więcej!