Projekt
AKCJA-KWALIFIKACJA
STAŻE
ZAGRANICZNE
ERASMUS+
Rekrutacja 2017/2018
2017-03-12 08:11 / 23

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY
w roku szkolnym 2017/2018


Szkoła w nowym roku szkolnym przyjmuje na następujące kierunki kształcenia:

 

Technikum (4-letnie)

z językiem angielskim, niemieckim oraz angielskim zawodowym
 
W ZAWODZIE:

 • TECHNIK BUDOWNICTWAZ INNOWACJĄ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI UNII EUROPEJSKIEJ - NOWOŚĆ!!!

  (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka) 
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. / Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
  • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
  • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
             oraz dodatkowe umiejętności związane z:
  • Zakresu problematyki energooszczędności w budownictwie.
  • Innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych w nowych budynkach, a także w budynkach istniejących podczas ich termomodernizacji.

 • TECHNIK GEODETAZ INNOWACJĄ GEODEZJA WOJSKOWA - NOWOŚĆ!!!

   (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka) 
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów w geodezji wojskowej.
  • Obsługa geodezyjna inwestycji wojskowych.
  • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w wojsku.

             oraz dodatkowe umiejętności związane z:

  • Realizacją zadań na rzecz gospodarki narodowej.
  • Wykonywaniem pomiaru terenu i przedstawianiem w postaci map.
  • Zabezpieczeniem geograficznym obejmującym przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz doprowadzaniem do wojsk informacji geograficznej (danych, produktów) o obszarze (terenie, środowisku) działań.
  • Wspomaganiem pracy budowniczych.
  • Badaniem przemieszczenia i odkształcenia skomplikowanych strategicznych budowli.

 

 • TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY - Z INNOWACJĄ ARCHITEKTURA WNĘTRZ - NOWOŚĆ!!!

   (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, historia sztuki) 
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
  • Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.
              oraz dodatkowe umiejętności związane z:
  • Nabyciem wiedzy i umiejętności plastycznych potrzebnych do profesjonalnego projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz innych, specjalnego  przeznaczenia.
  • Opracowaniem projektu realizacyjnego z dokumentacją techniczną.
  • Korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych – systemów CAD do projektowania, np. ArchiCAD, Artlantis.

 

 • TECHNIK BUDOWNICTWA (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka)
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. / Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

  • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

  • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.


 • TECHNIK GEODETA (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka)
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.

  • Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.

  • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

 • TECHNIK BUDOWY DRÓG (przedmioty nauczane w poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia)
  Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie robót drogowych.
  • Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych.
  • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU!!!


 
Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz do odbioru w szkole),
 • 2 zdjęcia.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia)

 

z językiem angielskim
 

W ZAWODZIE:

 • DEKARZ - NOWOŚĆ!!!


   Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie robót dekarskich.

 

 • MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH - NOWOŚĆ!!!


   Absolwent uzyskuje kwalifikacje:
  • Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.

  • Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

 

 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - Z INNOWACJĄ POSADZKARZ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH
   Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • Montaż systemów suchej zabudowy.
  • Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich.
  • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

 

 • MURARZ - TYNKARZ
   Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

  • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

  

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU!!! 
 
Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (stosowny formularz do odbioru w szkole),
 • 2 zdjęcia.


 


ZSB - fb                  
ZSB na facebooku                
                   
 ZSB - filmy                  
 LipDub                Sienkiewicz w Budowlance  
 Rok Rzeki Wisły 2017                Film promocyjny ZSB 2017  
 eTwinning   Erasmus+    Azymut+   BYDGOSZCZ      
                   
  BEZPIECZNA SZKOŁA   dobrze zaPROJEKTowana szkoła   STiASZ   SOLIDARNA SZKOŁA  

 

  Szkoła z klasą 2.0  WF z klasą  Opowiem ci o wolnej Polsce moje stypendium  WYBIERZ STUDIA