BYDGOSKIE
GRANTY OŚWIATOWE
STAŻE
ZAGRANICZNE
ERASMUS+

Staże w ramach programu POWER oraz Erasmus+ - Paul Quinn z wizytą w ZSB

2017-06-23 17:53 / 3007
22 czerwca 2017 roku naszą szkołę odwiedził wspaniały, otwarty, uprzejmy i niezwykle sympatyczny Paul Quinn – Dyrektor i właściciel firmy Your International Training w Mallow w Irlandii.

Dwie grupy naszych uczniów w 2015 i 2016 roku uczestniczyły w stażu w tej właśnie firmie w ramach programu POWER oraz Erasmus+.

(...)

Staże i praktyki w ramach projektu „Akcja-kwalifikacja”

2017-06-05 16:09 / 2933
6 czerwca 2017r. o godzinie 10.35 w sali nr 1 odbędzie się spotkanie organizacyjne z uczniami zakwalifikowanymi na praktyki oraz staże w lipcu i sierpniu 2017 roku. Obecność wszystkich zainteresowanych obowiązkowa.
Koordynator projektu Wiesława Krotoszyńska-Surma

Zapraszamy do zapoznania się z listą zakwalifikowanych na staż oraz z protokołem komisji rekrutacyjnej. (...)

Projekt ENERGY@SCHOOL - nabór na funkcję Junior Energy Guardians

2017-05-19 11:30 / 2884
W ramach udziału szkoły w projekcie ENERGY@SCHOOL poszukujemy uczniów I i II Technikum chętnych do udziału w projekcie.
Liczba miejsc ograniczona.

Wybrani będą pełnić funkcję Junior Energy Guardians (młodszy strażnik energii).


Wymagania:
- znajomość i używalność języka angielskiego,
- zmysł techniczny,
- zaangażowanie,
- przejawy przywództwa w klasie.

(...)

Projekt „Akcja-kwalifikacja” - harmonogram zajęć

2017-05-02 21:45 / 2850
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć.

Szczegóły w załączniku...

Projekt „Akcja-kwalifikacja”

2017-04-19 05:42 / 2816
Rozpoczęły się i trwają zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające wiedzę i umiejętności...

Projekt „Akcja-kwalifikacja”

2017-04-11 09:45 / 2783
Rozpoczynają się szkolenia:

- Autodesk Revit I i II stopnia

oraz

- 3DS Max I i II stopnia.

(...)

Projekt „Akcja-kwalifikacja” - staże wakacyjne

2017-04-02 21:38 / 2750
W roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu „Akcja-kwalifikacja” odbywają się następujące formy wsparcia dla uczniów

(...)

ENERGY@SCHOOL

2017-03-30 05:16 / 2738
ENERGY@SCHOOL
Optymalizacja energii i zmiana zachowań w szkołach Europy Środkowej – CE744

Nazwa programu: Interreg Central Europe 2014-2020
Nazwa osi Priorytetowej w ramach programu: 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej.

Nazwa celu szczegółowego: 2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze publicznej.
Termin realizacji: 1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2019 r.

(...)

"Akcja - kwalifikacja" - wyniki rekrutacji

2017-03-13 20:55 / 2671
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji...

„Akcja - kwalifikacja”

2017-03-06 21:06 / 2629
Rusza kolejna edycja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt „Akcja - kwalifikacja” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT , Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.
«     1  2  3  4  5  6  7  8  9     »

ZSB - fb                  
ZSB na facebooku                
                   
 ZSB - filmy                  
 LipDub                Sienkiewicz w Budowlance  
 Rok Rzeki Wisły 2017        Bezpieczne Wakacje 2017        Film promocyjny ZSB 2017  
 eTwinning   Erasmus+    Azymut+   BYDGOSZCZ      
                   
  BEZPIECZNA SZKOŁA   dobrze zaPROJEKTowana szkoła   STiASZ   SOLIDARNA SZKOŁA  

 

  Szkoła z klasą 2.0  WF z klasą  Opowiem ci o wolnej Polsce moje stypendium  WYBIERZ STUDIA