BYDGOSKIE 
 GRANTY OŚWIATOWE
Moja szkoła, 
 moja przyszłość

ENERGY@SCHOOL
Forum Drogownictwa i Geodezji
2017-10-10 22:42

Regulamin

konkursu fotograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych

towarzyszącemu

IX Ogólnopolskiemu Forum Drogownictwa i Geodezji

 

 1. Konkurs jest integralną częścią Ogólnopolskiego Forum Drogownictwa i Geodezji organizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.
 2. Forum to jest jedyną w Polsce formą propagowania wśród przyszłej kadry technicznej zagadnień dotyczących budowy i obsługi geodezyjnej autostrad, dróg i mostów.
 3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań artystycznych młodzieży oraz pasji inżynierskich poprzez podkreślanie walorów architektonicznych obiektów mostowych.
 4. Konkurs skierowany jest  do uczniów szkół gimnazjalnych.
 5. Każda jego edycja ma swój temat przewodni, a myślą przewodnią tegorocznego konkursu  jest „Obiekty rzeczne w moim obiektywie”. Pod pojęciem obiekty rzeczne rozumiane są wszelkiego rodzaju budowle rzeczne tj. mosty, śluzy, jazy, zapory oraz budowle regulacyjne tj. ostrogi, tamy poprzeczne itp.
 6. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu co najmniej 3 fotografii związanych z tematem przewodnim edycji. Minimalny format prac to 15x20 cm. Fotografię należy  podpisać imieniem i nazwiskiem autora wraz danymi dotyczącymi obiektu (miejsce położenia, jego nazwa). Do prac w formie analogowej należy dołączyć płytę CD z wersją cyfrową zdjęć oraz dane autora (imię, nazwisko, adres, nazwa szkoły uczestnika, adres mailowy). W przypadku większej ilości uczestników z jednej szkoły zdjęcia można umieścić na jednej płycie (płytę podpisać nazwą szkoły oraz nazwiskami uczniów).
 7. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie prac oraz imienia i nazwiska ich twórcy.
 8. Prace konkursowe oceniane będą przez jury Forum Drogownictwa i Geodezji oraz Organizatorów konkursu. Prace niezgodne z regulaminem mogą zostać niezakwalifikowane do konkursu.
 9. Nagrody przyznawane będą za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia i wręczane na gali finałowej Forum w dniu 11 października 2017 roku w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. O wynikach konkursu Organizator poinformuje uczestników  wcześniej drogą mailową.
 10.  Wystawa prac konkursowych towarzyszyć będzie gali finałowej Ogólnopolskiego Forum Drogownictwa i  Geodezji.
 11.  Prace konkursowe należy przesłać do 1 października na adres:

Zespołu Szkół Budowlanych im.  J. Gagarina

ul. Pestalozziego 18

85-095 Bydgoszcz

     z dopiskiem „Forum Drogownictwa i Geodezji – konkurs fotograficzny”. 

 

                              Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny

 

  IX  Forum Drogownictwa i Geodezji

               

Dyrektor

Zespołu Szkół Budowlanych

w Bydgoszczy

 

 

 

<<< poprzednia strona     1  2  3     następna strona >>>

ZSB - fb                  
ZSB na facebooku                
                   
 ZSB - filmy                  
 LipDub                Sienkiewicz w Budowlance  
         Film promocyjny ZSB 2018        Film promocyjny ZSB 2017  
 eTwinning   Erasmus+    Azymut+   BYDGOSZCZ      
         SZKOŁA DIALOGU 2017          
  BEZPIECZNA SZKOŁA   dobrze zaPROJEKTowana szkoła   STiASZ   SOLIDARNA SZKOŁA  

 

  Szkoła z klasą 2.0  WF z klasą  Opowiem ci o wolnej Polsce moje stypendium  WYBIERZ STUDIA