Konkurs lingwistyczno - zawodowy „NIEMIECKI W RENOWACJI - MŁODZI W AKCJI"

Opublikowano: 2018-09-13 16:38

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów językiem niemieckim, kształcenie kompetencji lingwistycznych, propagowanie nauki poprzez rozwijanie pasji i wiary we własne możliwości oraz połączenie praktyki z nauką  języka obcego.

Zasady konkursu:  

  • zadaniem uczestników jest przystąpienie do testu językowego (nazewnictwo narzędzi wykorzystywanych na warsztatach, tłumaczenie zdań, czytanie ze zrozumieniem),
  •  wykonanie modelu z plasteliny związanego z Niemcami (herb Berlina, pałac w Poczdamie, Brama Brandenburska itp.). Na odwrocie każdej pracy należy zapisać  imię, nazwisko autora i klasę.

 

Rozstrzygnięcie konkursu: Jury w składzie nauczycieli języka niemieckiego pań Katarzyny Filipkowskiej i Ewy Schulz oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu,  pań Marii Frąckiewicz i Anny Szafraniec, dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będzie brana oryginalność, pomysłowość, walory estetyczne pracy oraz punktacja testu językowego. Test odbędzie się dnia 25.09.2018 o godzinie 9:50 w sali 113.